Vison

Skapa trygghet i samhället, genom vuxenengagemang, särskilt för barn och ungdomar i det offentliga rummet.

Mission

Stiftelsen nattvandring.nu ska ge möjligheter till att förstärka och stärka föräldra- och vuxenansvaret i samhället.

Värderingar

Våra värderingar skall genomsyras av:
– engagemang
– förtroende
– närvaro
– trygghet
– respekt

Om oss

Att nattvandra är enkelt, det är tryggt och det sker med en stabilitet.
Vi i Malmö gör det dock lite annorlunda. Vi cyklar - med hjälp av cykeln så tar man sig längre, snabbre och således täcker man upp större delar av staden.


Som nattvandrare, har vi som mål att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Vandring i Malmö

Vi tänkte lite annorlunda. Med Malmös cykelstruktur tänkte vi att vi skulle utnyttja detta till vår egna fördel. Därför lanserade vi den 26 maj 2018 vår första renodlade grupp som enbart använder sig av cykeln för att ta sig fram. Det vill säga, den traditonella vandringen uteblir till fördel för att ta sig fram med cykeln. 

När man cyklar så gör agerar man precis som man gör vid en vanlig vandring. Man hjälper, finns till hands och är där det händer, med fördel innan det händer.
Vid all cykling så är det hjälm som gäller. Och varje cykel är utrsutad med fram och baklysen. Sen är det självfallet vanligt cykelvett som gäller.